Ouderen

Het herkennen van signalen en de aanpak tot handelen bij ouderenmishandeling/ontspoorde (mantel)zorg. Klik hier voor de definities als je wilt weten wanneer er sprake is van ouderenmishandeling en/of ontspoorde mantelzorg, evenals de zes verschillende vormen van ouderenmishandeling.

Jeugd & Gezin

Een stappenplan dat aangeeft hoe te handelen bij zorgelijke opgroei- en opvoedsituaties, vanaf het moment van signaleren tot en met het verlenen van hulp en nazorg. Ondersteuning in de omgang met: Zorgelijke opgroei- en opvoedsituaties, Kindermishandeling, Meisjesbesnijdenis, Eergerelateerd geweld.

Volwassenen

Het omgaan met relationele of partnermishandeling. Als de overdracht van huiselijk geweld van de ene generatie op de volgende voorkomen kan worden, moet de cirkel van geweld doorbroken worden.
Klik hier voor meer informatie over de definities van de verschillende soorten mishandeling.